Algemene gegevens

Kwalificatieniveau 2/3/4.

 

Certificaat

Deze cursus is met name gericht op het verzorgen van groepslessen, Aerobics, Steps, Streetdance, HipHop, Kinderdans, Latin-dance, Salsa, Breakdance en Showdans.

Deze cursus sluit je af met een examen. Na voldoende afronding ontvang je het Certificaat instructeur Bewegen Op Muziek.

 

Omschrijving functie

Je wordt opgeleid om zelfstandig lessen te verzorgen in ‘Bewegen Op Muziek’. Hierbij zul je kennis maken met diverse soorten lesactiviteiten binnen het thema Bewegen Op Muziek.

Je kunt straks les geven in een sport/dansschool, bij verschillende verenigingen of in het buurtwerk. Je kunt je lessen zelfstandig voorbereiden en op de juiste muziek geven.

​

Kosten

Mogelijkheid 1:

eenmalige betaling van 475 euro.

Mogelijkheid 2:

10 maandelijkse termijnen van

50 euro.

Alles inclusief: praktijk/theoriedagen, lesmateriaal, examen en het Certificaat instructeur Bewegen Op Muziek.

 

Studiebelasting

100 Klokuren + eigen ontwikkeling.

Duur periode: 25  weken.

Per week: 2 klokuren theorie/praktijk en 2,5 klokuur stage.

 

Lestijden

Maandag, 16:00-18:00 uur of maandag, 18:00-20:00 uur of

zaterdag 12:00-14:00 uur.

Start: februari 2019. Je kunt je voorkeursmoment aangeven.

PM-dance bepaalt aan de hand van de aanmeldingen de cursusdag/tijd.

​

Pas op: vól is vól !

​

Kleding

Gepaste sport(dans)kleding vereist.

 

Toelatingseis

Affiniteit met Bewegen op Muziek is een must! Ook moet je er zeker van zijn dat jij voor de groep wilt staan en lessen wilt geven.

Een intake/praktijktest kan deel uitmaken van de toelating.

Minimum leeftijd: 16 jaar.

Geen vooropleiding vereist.

​

Programma

 

Theorie

Je zult tijdens deze danscursus werken aan de volgende werkprocessen. Je

• bereidt de dansactiviteiten voor

• voert de dansactiviteiten uit

• coacht en begeleidt de deelnemers tijdens de dansactiviteit

• beoordeelt het vaardigheidsniveau van de dansdeelnemers

• evalueert de dansactiviteit.

 

Praktijk

De praktijk- en theorielessen vinden plaats in Utrecht. Een groot lokaal met een spiegelwand is perfect voor deze cursus.

In de gehele cursus zal de praktijk centraal staan. Er zal veel klassikaal en in groepen worden geoefend om zelfstandig een goede les te kunnen geven. Vooral de herhaling en het zelf voor de groep staan, is van essentieel belang tijdens deze cursus.

​

BPV

Je zult wekelijks stage lopen, in de door jou gekozen setting, binnen een sport/dansschool of een vereniging waar je in eerste instantie gedeeltes van de les en later tijdens de cursus de gehele les zult verzorgen.

 

Eisen BPV

Om de kwaliteit van de stageplek te waarborgen, is een erkende leerplek zeer gewenst. Veel sportscholen maken gebruik van programma’s van Less Mills of Club Joy. De programma’s van deze sportscholen liggen vast, waardoor je beperkt wordt in het creatief invullen van de les.

Je dient goed te overwegen binnen wat voor soort lessen (gestandaardiseerd of niet) je stage wil lopen.

​

Examinering

Aan het einde van de cursus zul je een praktijkexamen af moeten leggen.

Voor het Certificaat instructeur Bewegen Op Muziek zul je een goede les moeten geven in de door jou gekozen setting.

Deze les zal bestaan uit een warming up en een cardio gedeelte. Hierbij wordt erop gelet dat de je goed voor de groep staat en de aangeleerde vaardigheden laat zien.

 

Tijdens het examen zal de nadruk worden gelegd op de tijdsplanning, muziekgebruik en de interactie met de groep.

 

 

Bekijk de video gemaakt door 'U in de Wijk' en uitgezonden via RTV Utrecht.

​

​

Deze cursus is ook voor scholen (sportopleidingen, MBO, etc.) interessant! Scholen kunnen deze opleiding als keuzevak aanbieden!

Wij bieden aan scholen de gehele cursus aan tegen de kosten van de iBOM-docent (€ 60 per uur).

De leerlingen krijgen hiermee een compleet vak, inclusief module, gegeven door experts uit het werkveld.