Examinering

 

Aan het einde van de cursus zul je een praktijkexamen af moeten leggen.

Voor het Certificaat instructeur Bewegen Op Muziek zul je een goede les moeten geven in de door jou gekozen setting.

Deze les zal bestaan uit een warming up en een cardio gedeelte. Hierbij wordt erop gelet dat je goed voor de groep staat en de aangeleerde vaardigheden laat zien.

 

Tijdens het examen zal de nadruk worden gelegd op de tijdsplanning, muziekgebruik en de interactie met de groep.